Spintronics Laboratory

Department of Physics , Nanjing University

Insert title here

Professor:

Di Wu (吴镝)

Email: dwu@nju.edu.cn

Phone: 025-83686543

ContactAddress: Tang Zhong Ying Building,L202 Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, China

Graduate Students:


Peng Wang
pwang7000@163.com

Zhongzhi Luan
lzhzhi@163.com

Lifan Zhou
2314402419@qq.com

Hui Zhao
feianuo@qq.com

Gan Liu
867090612@qq.com

Siyu Xia
1170691961@qq.com

Graduated Students:

 • Shengwei Jiang

  swailjohn@gmail.com

 • Binbin Chen

  chenbinbin07112@163.com

 • Yang Zhou

  zhouguomengyang@sina.com

 • Song Liu

  sliu1013@126.com

 • Yujun Shi

  s10syj@gmail.com

 • Fengjuan Yue

  fengjuan.yue@gmail.com

 • Sheng Wang

  shenwang@sxu.edu.cn

 • Li Lin

  linli@ksfpd.com

Copyright © 2014-2016 Spintronics Laboratory